Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderbijslag uit Duitsland

Krijg ik kinderbijslag uit Duitsland?

Vraag in Duitsland kinderbijslag aan

Vraag kinderbijslag (Kindergeld) aan bij de Familienkasse. Dat is een onderdeel van de Bundesagentur für Arbeit.

Voor welke kinderen kan ik kinderbijslag krijgen?

U krijgt in Duitsland kinderbijslag voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Voor uw kinderen van 18 tot 25 jaar krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind:

  • op school zit of beroepsonderwijs volgt, 
  • een vrijwillig sociaal of ecologisch jaar doet, of
  • uw kind werkloos is en beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (alleen voor kinderen tot 21 jaar).

Voor kinderen die door een beperking niet voor hun eigen levensonderhoud kunnen zorgen, kunt u kinderbijslag krijgen ook nadat uw kind 25 jaar is geworden. Uw kind moet dan wel al voor zijn 25e deze beperking gehad hebben.

Hoeveel bedraagt de Duitse kinderbijslag?

Voor uw eerste 2 kinderen is de Duitse kinderbijslag € 219,00 per maand per kind. Voor uw derde kind is dat € 225,00 per maand. Vanaf uw vierde kind is dat € 250,00 per maand.

Let op: de andere ouder of verzorger van uw kind, bijvoorbeeld uw partner, kan misschien kinderbijslag uit Nederland krijgen. Bijvoorbeeld omdat uw partner uitsluitend in Nederland werkt. Er is dan sprake van samenloop van gezinsbijslagen.