Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zorg

Waar kan ik zorg krijgen?

U woont in Nederland. U gaat studeren in Duitsland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Duitsland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan blijft u als inwoner van Nederland verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en moet u uw zorgverzekering houden. Als u zorgtoeslag krijgt, kan deze doorlopen.

U bent in Duitsland niet verzekerd voor geneeskundige zorg. Dat verandert als u in Duitsland gaat werken of als u naar Duitsland verhuist.

Zorgverzekering

Als u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten, bent u verzekerd voor het basispakket. Vraag de European Health Insurance Card (EHIC). Dit kan bij uw zorgverzekeraar of via Ehic.nl. De EHIC geeft u tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland recht op noodzakelijke medische zorg. De kaart geeft geen dekking als u naar het buitenland reist om u daar te laten behandelen.

Vergoedingen

U krijgt in Nederland de kosten vergoed voor uw bezoek aan huisarts, ziekenhuis en voor medicijnen. Ook bij tijdelijk verblijf in een ander EU-land, bijvoorbeeld tijdens vakantie, krijgt u vergoeding van ziektekosten.

Als ik ziektekosten maak in Duitsland

Heeft u tijdens uw verblijf in Duitsland medische zorg nodig? En gaat het niet om een ziekenhuisopname? Dan krijgt u de rekening van de zorgverlener. U heeft twee opties:

  1. U betaalt en stuurt de rekening samen met uw EHIC naar een Krankenkasse van uw keuze. Dit ziekenfonds vergoedt u volgens de Duitse tarieven. U krijgt de vergoeding contant of op uw Nederlandse rekening. De Krankenkasse declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar.
  2. U betaalt en stuurt de rekening naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de factuur meestal volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.

Wordt u tijdens verblijf in Duitsland opgenomen in een ziekenhuis? Dan hoeft u niet alle kosten voor te schieten. De zorgverlener stuurt de rekening naar een Krankenkasse met een kopie van uw EHIC. Dit ziekenfonds betaalt de zorgverlener en declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar.

Ik ga werken of stage lopen in Duitsland

Gaat u naast uw studie werken in Duitsland? Dan stopt uw Nederlandse zorgverzekering. Dit geldt ook als u een Minijob of geringfügige Beschäftigung heeft.

Let op: gaat u in Duitsland in het kader van uw opleiding een stage volgen? Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld aan werken. Of dit het geval is, beoordeelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Amstelveen.

Waar moet u op letten als u gaat werken of stagelopen?

Geef aan uw zorgverzekeraar door dat u in Duitsland werkt of stage loopt. Uw zorgverzekeraar beëindigt uw zorgverzekering. Als u stageloopt, zal uw zorgverzekeraar uw zorgverzekering alleen beëindigen als uw stage kan worden beschouwd als werk.

Krijgt u zorgtoeslag? Dan heeft u daar geen recht op, zodra u geen zorgverzekering meer heeft. Zet de toeslag stop via Mijntoeslagen.nl.

Laat u in Duitsland inschrijven bij een Krankenkasse. Welke ziektekostenverzekering u bij de Krankenkasse afsluit, hangt af van uw inkomen.

  • Is uw inkomen lager dan € 5.775,00? U moet zich voor een verzekering verplicht aanmelden bij een Krankenkasse. U kunt gebruik maken van medische zorg in Nederland en Duitsland.
  • Is uw inkomen hoger dan € 5.775,00 of bent u niet verplicht verzekerd? U kunt kiezen welke verzekering u afsluit in Duitsland. U kunt kiezen tussen een vrijwillige verzekering (freiwillige Versicherung) of een particuliere verzekering (private Versicherung)

Ik ga verhuizen naar Duitsland

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Duitsland? Dan woont u mogelijk niet meer in Nederland, maar in Duitsland.

Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Nederland
  • ik ga verhuizen
  • naar Duitsland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Duitsland verhuist om daar te studeren.