Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Belastingheffing over tijdelijke uitkeringen uit België of Duitsland

Belastingheffing over tijdelijke uitkeringen uit Duitsland of België

29-10-2020

Woont u in Nederland en krijgt u, als gevolg van de coronacrisis, een tijdelijke uitkering uit Duitsland of België? Dan heeft dat gevolgen voor uw aangifte.

Nederland heeft daarom met betrekking tot het belasten van deze uitkeringen nadere afspraken gemaakt met Duitsland en België. Op Belastingdienst.nl vindt u uitleg over die afspraken.