Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Kinderbijslag uit Nederland

Krijg ik kinderbijslag uit Nederland?

Bent u in Nederland sociaal verzekerd? Dan kunt u Nederlandse kinderbijslag krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt ook kindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag van de Dienst Toeslagen krijgen. Krijgt u Duitse kinderbijslag (Kindergeld)? Geef dan aan uw Familienkasse door dat u in Nederland sociaal verzekerd bent.

Wanneer krijg ik Nederlandse kinderbijslag?

Als u één of meer kinderen verzorgt of onderhoudt krijgt u in Nederland kinderbijslag voor kinderen tot 18 jaar. Is uw kind 16 of 17 jaar? Dan krijgt u alleen kinderbijslag als uw kind onderwijs volgt.

Let op: als uw kind 18 jaar of ouder is, krijgt u uit Nederland geen kinderbijslag meer. Studeert uw kind? Dan kan u toch Kindergeld uit Duitsland krijgen.

Hoe hoog is de Nederlandse kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 279,49 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 339,38 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 399,27 per kwartaal. U ontvangt de kinderbijslag na afloop van elk kwartaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Soms kunt u tweemaal kinderbijslag krijgen. Bijvoorbeeld als uw kind gehandicapt is en intensieve zorg nodig heeft, of uw kind uitwonend is vanwege een opleiding.

Hoe vraag ik Nederlandse kinderbijslag aan?

U vraagt de Nederlandse kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt kinderbijslag aanvragen via DigiD. Heeft u geen DigiD? Als u een Burgerservicenummer (BSN) heeft, kunt u inloggen op onlinediensten van SVB (Mijn SVB) met uw Duitse inlogmiddel.