Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Uitkering en Pensioen

Heb ik recht op uitkeringen en pensioen?

U woont in Duitsland. U gaat studeren in Nederland. Verblijft u niet in een (studenten)woning in Nederland maar reist u dagelijks op en neer tussen Duitsland en Nederland? Dan bent u in Nederland niet verzekerd voor een uitkering of pensioen. Behalve als u in Nederland gaat werken of als u naar Nederland verhuist.

Ik ga werken of stage lopen

Gaat u naast uw studie ook werken in Nederland? Bij ziekte kunt u uit Nederland een uitkering krijgen. U bouwt u in Nederland het ouderdomspensioen AOW op. En u bent verzekerd voor de nabestaandenuitkering Anw.

Ziek of werkloos

Heeft u een studentenbaan? Dan heeft u de sociale zekerheidsrechten van een werknemer. Als u ziek wordt, meldt u zich ziek volgens de regels van uw werkgever. Uw werkgever betaalt uw loon door tot uw arbeidsovereenkomst afloopt. Bent u daarna nog steeds ziek? Dan krijgt u een ZW-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Raakt u uw studentenbaan kwijt? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen bij de Agentur für Arbeit in Duitsland. Dit heeft alleen zin als u voldoende aantal uren of dagen heeft gewerkt. Verder moet u zich in Duitsland inschrijven als werkzoekende bij de Agentur für Arbeit. Voor meer informatie, kunt u terecht bij de Agentur für Arbeit.

Gaat u in Nederland in het kader van uw opleiding een stage volgen? Dan is deze stage mogelijk gelijkgesteld aan werken als werknemer. Het bedrijf waar u stageloopt, moet dit beoordelen. Krijgt u als stagiair een reële beloning, zoals het minimumloon? Dan heeft u dezelfde rechten als een gewone werknemer. Als u geen reële beloning ontvangt, bent u alleen verzekerd voor een uitkering bij ziekte. Kunt u door ziekte uw stagewerk niet verrichten, dan krijgt u een Ziektewet-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Overlijden

Komt u te overlijden? Dan kan uw partner een nabestaandenuitkering (Anw) uit Nederland krijgen. Wordt uw kind een wees door uw overlijden? Uw kind kan dan een wezenuitkering uit Nederland krijgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze uitkeringen.

Pensioen

U bouwt in Nederland ouderdomspensioen op. Dit Nederlandse pensioen heet AOW. U krijgt dit pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u de AOW-leeftijd bereikt.

Ik ga verhuizen

Verblijft u tijdens uw studie in een (studenten)woning in Nederland? Dan woont u mogelijk niet meer in Duitsland, maar in Nederland. Is dit op u van toepassing? Pas dan uw situatie aan en kies voor:

  • ik woon in Duitsland
  • ik ga verhuizen
  • naar Nederland

Daarna kunt u uw situatie zoals die ontstaat ná uw verhuizing invullen. U kunt dan aangeven dat u naar Nederland verhuist om daar te studeren.