Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Verhuisgoederen

Moet ik aangifte doen van mijn verhuisgoederen?

Verhuist u vanuit Duitsland naar Nederland? U hoeft voor het invoeren van uw verhuisgoederen of persoonlijke goederen bij de Douane geen aangifte te doen.

Verhuisgoederen of persoonlijke goederen zijn goederen die bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik door u of uw gezin. Het zijn vooral roerende goederen (zoals meubels en kasten) en voorwerpen, vervoermiddelen voor particulier gebruik, huishoudelijke voorraden voor normaal huishoudelijk gebruik, kleine huisdieren en rijdieren, draagbare instrumenten voor de uitoefening van een beroep, enzovoort.

Let op: goederen die bestemd zijn voor werkzaamheden als fabrikant, handelaar of dienstverlener vallen niet onder de verhuisgoederen of persoonlijke goederen.

Wél gelden onder andere regels voor accijnsgoederen, auto's en motoren en bijzondere producten en huisdieren.

Als u een motorrijtuig meeneemt

Vraag dan een vergunning voor vrijstelling van Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) aan. U vraagt de vrijstelling aan met het formulier Vergunning vrijstelling Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij verhuizing.

U moet voor deze vrijstelling voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U verhuist vanuit Duitsland naar Nederland en neemt uw personenauto, bestelauto of motor mee.
  • De personenauto, bestelauto of motor die u meeneemt hoort bij uw inboedel.
  • U gebruikt de personenauto, bestelauto of motor die u meeneemt voor hetzelfde doel waarvoor u het in het buitenland gebruikte.
  • U had de personenauto, bestelauto of motor minimaal 6 maanden in bezit en gebruik in het land van waaruit u naar Nederland verhuist.
  • U had uw normale verblijfplaats minimaal 12 maanden in het buitenland vóór uw verhuizing naar Nederland.

Als u vrijstelling heeft gekregen geldt er nog de aanvullende voorwaarde dat u de auto of motor binnen 1 jaar na de registratie niet mag verkopen, verhuren of uitlenen. Inwonende gezinsleden met een rijbewijs mogen wel van de auto of motor gebruikmaken.

Let op: komt u in Nederland studeren? Dan krijgt u meestal geen vrijstelling voor de bpm.

De vrijstelling geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting. Die moet u betalen zodra u in Nederland bent ingeschreven.

Als u vanuit Duitsland naar Nederland verhuist en u neemt uw voertuig mee, dan mag u nog enige tijd met uw buitenlandse kenteken op uw voertuig rijden. Maar uiteindelijk moet u er wel voor zorgen dat uw voertuig een Nederlands kenteken krijgt. Dit vraagt u aan bij de RDW.

Wilt u direct meer gedetailleerde informatie?

We hebben dan meer informatie nodig over uw situatie.

Bepaal uw volledige persoonlijke situatie