Grensinfopunt. Wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Toegankelijkheid

Bruikbaar voor iedereen

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle mensen goed te vinden, gebruiken en te begrijpen. Daarom is in het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' bepaald dat websites van de overheid moeten voldoen aan eisen voor toegankelijkheid. Deze eisen staan in EN 301 549/WCAG 2.1. De overheid legt daarover verantwoording af in een toegankelijkheidsverklaring.

De website van Grensinfopunt wordt jaarlijks getoetst of deze toegankelijk is. We vernieuwen onze website voortdurend en houden zoveel als mogelijk rekening met de eisen die horen bij een toegankelijke website. Wij maken deze website volgens het 'Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen'.

Meld problemen met toegankelijkheid 

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt te zijn? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een beperking? Kunt u bijvoorbeeld niet goed zien of horen? En komt u een onderdeel tegen op onze website dat u niet kunt gebruiken? Neem dan contact op met één van de overheidsdiensten die deelnemen aan Grensinfopunt.